SOLLENTUNA BUMM MARTINA

För remittenter

På Sollentuna BUMM Martina utreder och behandlar vi barn och ungdomar. Vi har ett kontinuerligt och nära samarbete med kollegor och övriga specialister på Barnsjukhuset Martina på Sophiahemmet. Remiss kan komma att vidarebefordras till Barnsjukhuset Martina BUMM eller Järva Martina BUMM med kortare väntetid.

E-remiss

REMISS kan skickas elektroniskt i Take Care.

Lättast är att välja mottagare istället för orsak, och skriva Martina i sökfältet.

Pappersremiss

Det går även att skicka remiss på post till

Sollentuna BUMM Martina
Sollentunavägen 130
191 44 Sollentuna

Faxnummer: 08-501 327 30

En del av Barnsjukhuset Martina

I samarbete med Barnsjukhuset Martina har vi följande kompetenser med subspecialister inom följande områden:

• Allergologi inklusive AIT och provokationer
• Endokrinologi
• Gastroenterologi
• Neurologi
• Kardiologi
• Nefrologi
• Barnkirurgi och barnurologi
• ADHD- och ADD utredningar och medicineringar
• Behandling av övervikt och fetma
• Sjuksköterskemottagningar (astma/allergi, eksemskola, uroterapeutisk mottagning, fetma, ADHD kontroller)