SOLLENTUNA BUMM MARTINA

För Remittenter

Från 1 Juni har vi som uppdrag att utreda ADHD problematik för barn födda 2012 och tidigare (mellanstadiet och uppåt). Yngre barn skall utredas hos BUP. Finns frågeställning om bredare neuropsykiatrisk utredning ska remissen istället gå till BUP. 

Du som är skolläkare är välkommen att skicka remiss. Vi tar även emot remisser för medicinsk behandling vid ADHD diagnos. För att vi ska kunna ta emot er remiss och göra en korrekt bedömning av barnets svårigheter är det viktigt att vi får del av följande underlag:

  • Problembeskrivning/symptombild
  • Kopia av rektors beslutade utredningar såsom pedagogisk kartläggning, psykologiska, sociala och mediciniska bedömningar som finns gjorda i samband med skolans utredning av barnet inklusive vilka åtgärder som vidtagits av skolan
  • Resultat av tidigare utredningar såsom syn- och hörselkontroll, BVC-journaler, förlossningsjournaler och logopedutredningar.

Vi vill gärna också att lärarna fyller i något av formulären nedan:

Remiss för utredning och behandling av ADHD

Vi har uppdrag av Stockholms Läns Landsting att utreda och behandla ADHD. Alla nybesök måste komma på remiss från skolläkare enligt Region Stockholms nya regler. Vi tar även emot remisser för medicinsk behandling vid ADHD diagnos.