SOLLENTUNA BUMM MARTINA

Om Sollentuna BUMM Martina

Sollentuna BUMM fortsätter sin verksamhet med samma personal men i Barnsjukhuset Martinas regi och på ny adress, Sollentunavägen 130, från och med oktober 2019.

Vårt mål är att alla patienter skall känna sig väl omhändertagna samt få bra vård. Personalen är en stabil grupp som har arbetat tillsammans i många år och tycker att det är roligt att arbeta här.

Vi tar emot remisser på barn 0-17 år med samma frågeställningar som tidigare och även andra specialistfrågeställningar som vid behov kommer att vidarebefordras till Barnsjukhuset Martina på Sophiahemmet.

I samarbete med Barnsjukhuset Martina har vi följande kompetenser med subspecialister inom följande områden:

• Allergologi inklusive hyposensibilisering/AIT
• Endokrinologi
• Gastroenterologi
• Neurologi Även en huvudvärks vårdkedja med läkare, sjuksköterska och sjukgymnast
• Kardiologi med. hjärteko, arbetsprov, Holter och EKG
• Nefrologi med 24-timmars blodtrycksmätning
• Barnkirurgi och barnurologi
• ADHD- och ADD utredningar och efterföljande medicineringar
• Behandling av övervikt och fetma
• Sjuksköterskemottagningar (astma/allergi, eksemskola, uroterapeutisk mottagning)

En del av Barnsjukhuset Martina

Sollentuna BUMM är sedan 2019 en del av Barnsjukhuset Martina på Sophiahemmet i Stockholm.