SOLLENTUNA BUMM MARTINA

Om Sollentuna BUMM Martina

Sollentuna BUMM driver sin verksamhet med samma personal men i Barnsjukhuset Martinas regi, på Sollentunavägen 130.

Vårt mål är att alla patienter skall känna sig väl omhändertagna samt få bra vård. Personalen är en stabil grupp som har arbetat tillsammans i många år och tycker att det är roligt att arbeta här.

Vi tar emot remisser på barn 0-17 år med samma frågeställningar som tidigare och även andra specialistfrågeställningar som vid behov kommer att vidarebefordras till Barnsjukhuset Martina på Sophiahemmet.

I samarbete med Barnsjukhuset Martina har vi följande kompetenser med subspecialister inom följande områden:

• Allergologi inklusive hyposensibilisering/AIT
• Endokrinologi
• Gastroenterologi
• Neurologi Även en huvudvärks vårdkedja med läkare, sjuksköterska och sjukgymnast
• Kardiologi med. hjärteko, arbetsprov, Holter och EKG
• Nefrologi med 24-timmars blodtrycksmätning
• Barnkirurgi och barnurologi
• ADHD- och ADD utredningar och efterföljande medicineringar
• Behandling av övervikt och fetma
• Nutrition (Barndietist)
• Sjuksköterskemottagningar (astma/allergi, eksemskola, uroterapeutisk mottagning)

En del av Barnsjukhuset Martina

Sollentuna BUMM är sedan 2019 en del av Barnsjukhuset Martina på Sophiahemmet i Stockholm.