SOLLENTUNA BUMM MARTINA

Nyheter

Martina Medical Mission (MMM) har under november 2021 och Maj 2022 utfört ytterligare insatser för att hjälpa till att utveckla barnkirurgin i Rwanda. Uppdraget kommer från hälsoministeriet i Rwanda och är finansierat av donerade medel.

Martina Medical Missions utförde ett första uppdrag under januari 2020. Totalt utfördes 52 operationer i utbildningssyfte med rwandiska läkare och sjuksköterskor. Uppdraget dokumenterades i en film som ni kan se här: https://youtu.be/LT6uCBGlaD4

Rwanda har en mycket snabbt växande befolkning på 13 miljoner invånare, men har i dagsläget bara två praktiserande barnkiruger, vilket kan ställas i jämförelse mot Sverige som har över 60 stycken heltidspraktiserande barnkirurger.

På grund av pandemin har uppföljande uppdrag fått vänta. Men i november 2021 och Maj 2022 kunde äntligen ett väl sammansatt läkarteam av barnkirurger och narkosläkare åka till University Teaching Hospital of Kigali för att fortsätta insatserna.

Är du intresserad av att veta mer eller bidra till Martina Medical Missions, vänligen kontakta VD Claude Kollin: claude.kollin@bsmartina.se.