SOLLENTUNA BUMM MARTINA

ADHD-Mottagning

Från och med 1 Juni har vi i uppdrag av Region Stockholm att utreda barn födda 2012 och tidigare (mellanstadiet  och uppåt), där frågeställningen är ADHD. Enligt Region Stockholms nya regler behövs remiss från skolläkare för nybesök. Vårdavtal med Region Stockholm medför att det är kostnadsfritt för familjerna.

ADHD-Utredning

Vi har i uppdrag att utreda barn (födda 2012 och tidigare) där frågeställningen är ADHD. Vi utför även farmakologisk behandling vid ADHD. Efter avslutad utredning erbjuder vi även medicinering om det är aktuellt. Finns det indikation på svårare psykiatrisk problematik alternativt frågor kring autismspektrum görs utredningen istället av BUP. Vårt ADHD-team består av erfarna barnläkare och barnpsykologer. I nuläget kan vi endast ta emot de patienter som utretts hos oss på Sollentuna BUMM Martina. 

Så går en ADHD-utredning till

För att ditt barn ska få komma till oss behöver du kontakt barnets skola. De skickar i sin tur en remiss från skolläkare till oss. När vi har mottagit remissen ställs ni på vår väntelista och får komma så snart som möjligt.

Utredningen inleds alltid med att du får komma och träffa vår barnläkare som gör en bedömning om en utredning hos oss är rätt insats för att hjälpa ditt barn. Vid detta tillfälle går ni också igenom ditt barns utvecklingshistoria samt aktuella situation.

Efter detta besök träffar ni psykolog som gör en bedömning av ditt barns styrkor och svagheter. Under utredningens gång får du som förälder också fylla i en rad formulär kring ditt barns fungerande. Psykologen kontaktar även skolan för att få en bild av hur ditt barns skolgång ser ut och vilka svårigheter/styrkor som finns i skolmiljön. Efter att allt material samlats in diskuterar psykolog och läkare det som framkommit och kommer fram till eventuell diagnos samt rekommendationer.

Vid behov kan utredningen även behöva kompletteras med andra moment. Du som förälder får sedan en genomgång av utredningen av psykologen. Om ditt barn önskar får hen en egen separat anpassad genomgång av utredningen. Skolan bjuds också in, om ni så önskar, för att ta del av resultaten samt rekommendationer.

Så går en ADHD-utredning till

  1. Läkarbesök för föräldrar
  2. Barnet träffar läkare
  3. Psykologbesök
  4. Intervju med barnets lärare
  5. Återlämning och rekommendationer till föräldrar och barn
  6. Skolan får ta del av utredningen och rekommendationer vid en återlämning