LEGITIMERAD VÅRDPERSONAL

Viktigt! Nytt vårdval med start 1 juni

Remisskrav för nya patienter 

Region Stockholm har ändrat vårdval uppdrag för samtliga Barn och Ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) i region Stockholm. Följande kommer att gälla från och med 1 Juni:

Remisser krävs för nybesök. Våra patienter som har besökt BUMM under senaste 12 månader behöver ingen remiss för samma symtom. Remisser kan skrivas av all legitimerad vårdpersonal (se listan ovan).

Barn under 6 månader

Barn under 6 månader är välkomna utan remiss till vår BUMM.

ADHD-utredningar

Från 1 Juni utreder vi barn födda 2012 och tidigare (mellanstadiet och uppåt). Alla nybesök måste komma på remiss från skolläkare enligt Region Stockholms nya regler. Yngre barn skall utredas hos BUP.

LEGITIMERAD VÅRDPERSONAL

Välkommen till Sollentuna Barn- och Ungdomsmottagning

Sollentuna BUMM Martina är en privat barn- och ungdomsmedicinsk specialistmottagning inom vårdval för barnmedicinsk öppenvård som sedan hösten 2019 är en del av Barnsjukhuset Martina.

Här på Sollentuna BUMM Martina möts ni av engagerad och professionell personal som arbetat tillsammans under många år och som har som mål att alla patienter skall känna sig väl omhändertagna och få bra vård.

Vår verksamhet drivs på uppdrag av Region Stockholm och besök här är kostnadsfria.

Vet du att man kan bli medlem i Barnsjukhuset Martinas akutmottagning?